Xem ảnh và ghi chú của Thu Nguyệt chụp ở Phương Bối

TSNDS
Thầy Tuệ Sỹ và Sơn Núi đang đọc thơ
(ảnh và lời ghi của Thu Nguyệt 1-2013)

Nhớ có năm tôi về Sài Gòn
có nói qua phone
với chị Thu Nguyệt ở báo Tuổi Trẻ
hẹn lên thăm Sơn Núi
lần đó không gặp được chị ở Phương Bối
chỉ có mình tôi từ Đà Lạt xuống

lần cách đây hai năm có Bửu Ý
Sơn Núi đã từng ở chung với Bửu Ý
xóm đầu cầu Kiệu…
gặp lại nhau mừng lắm

Chị Nguyệt cho tôi đăng lại tấm hình
Sơn Núi đang đọc mấy câu thơ này nghe:
Lên dốc Sơn Núi
Bên thơm bên thúi
Tỉnh thức khỏi cần
Đầu ngẩng đầu cúi

Đúng là chàng ta, một mình chàng ta
hay tự sinh chuyện
và cứ ôm đất trời mà sống giữa ngàn thông …

Virginia, May 27, 2013
Đinh Cường