Giòng lệ

sad_sea

Thấm thoát nơi xứ người
Mấy chục năm rồi đó
Thời gian cứ dần trôi
Còn lại tôi, một bóng

Hỏi người đâu con sóng
Bên kia bờ đại dương?
Người nhìn về quê hương
Lặng lờ giòng lệ ứa…

Trần Thị Nguyệt Mai