Sao lại như thế

Cùng một hình hoa, xem màu sắc khác nhau vì màn hình

Cùng một hình hoa, xem màu sắc khác nhau vì màn hình

Tác giả: Quách Nhiên

Ngày nào mà chẳng có chuyện gì đó, liên quan đến sự nhận định khác nhau trên một sự việc, đưa đến tranh luận, bất bình…

Sáng nay chúng tôi chọn màu cho bìa sách, in ra chẳng như màu đã chọn, chọn một loại giấy khác, màu in ra khác, đem qua máy mực chính hãng, màu sắc có vẻ thực hơn!

Chỉ cần đem qua máy khác là đã thấy cần chỉnh sửa rồi, nhưng chỉ số màu đã định, sao có thể nhìn theo màn hình mà chỉnh sửa được.

Chính vậy khi chọn màu cho bìa sách, nhưng khi in đem về thì ai nấy đều có đôi chút “thất vọng” vì không như ý. Màu sắc luôn sậm hơn hay nhạt hơn, dù rằng chỉ số màu rất chuẩn.

Sáng nay em nhắn tin cho tôi, bảo rằng quá buồn vì bị ai đó hiểu lầm. Làm sao hết buồn!

Làm sao! Thật ra chẳng có làm sao được khi tâm chưa chịu hiểu rằng cùng một màu sắc trước mắt nhưng khi qua những màn hình với độ phân giải khác nhau màu sắc bị biến đổi.

Có lẽ hình ảnh của em quá sậm màu trong mắt người vừa hiểu lầm em. Mọi việc em làm, em cho là vừa chừng, nhàn nhạt. Nhưng bây giờ họ đã thấy quá sậm, khiến cho trang sách như tối hơn. Và họ đã gạt em ra khỏi danh sách được chọn. Sự thất vọng nào hơn! Khi em đã hết sức chăm chút cho mối tương giao ở chừng mực, bây giờ gãy đổ trong oan ức của hiểu lầm!

Nếu tâm em chịu hiểu như vậy, may ra nỗi buồn có nhẹ đi chăng!

Mọi việc nếu là hiểu lầm chỉ vì màn hình tâm có độ phân giải khác nhau mà thôi. Mọi giải thích được chấp nhận, chỉ với ai hiểu rõ mọi thứ qua tai qua mắt đều bị định kiến của mình sửa đổi. Như chiết suất của mỗi lăng kính khác nhau nên độ gãy của tia sáng bị khúc xạ có khác.

Hiểu được điều này mới mong nhẹ lòng khi bị oan ức, mới mong có chút gì thông cảm với người.

Quách Nhiên

Nguồn: quachnhien.blogspot.com/