Nhìn trẻ reo vui mà nhớ cháu

NH_TH_~1
màu acrylic trên giấy
Như Thơ

.

nhutranh
màu acrylic trên giấy
Như Tranh

.

Nhìn trẻ reo vui mà nhớ cháu
trẻ chơi bóng rổ trước sân nhà
tuần sau spring break về thăm nội
ngồi vẽ cùng nhau nét trẻ thơ

ngồi vẽ cùng nhau màu biển thắm
có mặt trời lên rặng núi xa
và mây xanh biếc trên trời rộng
màu sắc Như Tranh rất mặn mà[1]

Như Thơ hay vẽ chân dung bạn
chân dung ông nội nét hiền khô
ông vẽ rất nhiều hai cháu nữa
mỗi khi ông cháu vẽ xô bồ

chiều ra đi bộ vòng quanh xóm
nhìn trẻ reo vui mà nhớ ghê
cháu ngoại Hoàng – Hoa cùng vẽ đẹp[2]
nhớ tranh cháu vẽ ngoại đem khoe …

Virginia, March 21, 2013
Đinh Cường

[1] Như Thơ, Như Tranh tên hai cháu nội
[2] Cháu ngoại Lê Na của Phạm Cao Hoàng- Cúc Hoa

Advertisement