Những “nốt màu” trong tranh Trịnh Công Sơn

TCS1

TCS2

"Diễm", sơn dầu trên giấy, năm 1963

“Diễm”, sơn dầu trên giấy, năm 1963

"Dao Ánh"

“Dao Ánh”

"Trịnh Vĩnh Trinh"

“Trịnh Vĩnh Trinh”

Chân dung Thủy Hương

Chân dung Thủy Hương

Chân dung Michiko

Chân dung Michiko

Bà mẹ Ô Lý

Bà mẹ Ô Lý

.

Nguồn: http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/san-khau-my-thuat/the-gioi-hoi-hoa-da-sac-cua-tri-nh-cong-son-1912469-p2.html

Advertisement