Vạn Sự Do Tâm

Bài này Nguyệt Mai nhận được từ email.
Xin chia sẻ với bạn.

Tâm là một điểm tuy nhỏ nhưng quan trọng, nên người ta mới gọi là tâm điểm.
Tâm của chúng ta càng quan trọng hơn vì nó nói lên nhân cách của một con người:
Tâm lệch lạc thì cuộc sống nghiêng ngả đảo điên
Tâm gian dối thì cuộc sống bất-an
Tâm ghen ghét thì cuộc sống hận thù
Tâm đố kỵ thì cuộc sống mất hoan hỉ
Tâm tham lam thì cuộc sống dối trá
Tâm bất-khoan-dung thì cuộc sống bực bội triền miên

Cho nên, ta không những đem Tâm của mình đặt ngay trên ngực để yêu thương, mà còn:
– Đặt Tâm trên Mắt để nhìn thấy nỗi đau-khổ của tha nhân
– Đặt Tâm trên Tay để giúp đỡ người khác
– Đặt Tâm trên Chân để mau mắn chạy đến với người cùng khổ
– Đặt Tâm trên Miệng để nói lời an-ủi và đừng xúc phạm ai
– Đặt Tâm trên Tai để biết nghe lời thống thiết của người khác
– Đặt Tâm trên Vai để biết chia sẻ trách-nhiệm với mọi người, nhất là với những người thân-yêu nhất (vợ-chồng, cha-mẹ, con-cái, anh-chị-em …)

Advertisement