Những bài nhạc được phổ từ thơ Nguyễn Tất Nhiên

Những bài nhạc được các nhạc sĩ phổ từ thơ của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên.
Từ bài số 1 đến bài số 7 là do nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc.


1) Thà như giọt mưa với tiếng hát Elvis Phương

2) Em hiền như ma soeur với tiếng hát Duy Quang

3) Cô Bắc kỳ nho nhỏ với tiếng hát Duy Quang

4) Hãy yêu chàng với tiếng hát Elvis Phương, Duy Quang & Tuấn Ngọc

5) Hai năm tình lận đận với tiếng hát Vũ Khanh:

6) Anh vái Trời với tiếng hát Duy Quang

7) Chỉ chừng đó thôi với tiếng hát Duy Quang

8) Vì tôi là linh mục – Nhạc Nguyễn Đức Quang với tiếng hát Ngọc Lan

9) Trúc đào – Nhạc Anh Bằng với tiếng hát Duy Quang

10) Con sáo sang sông – Nhạc Võ Tá Hân

Advertisement