Nhạc nhân ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong

Nhân ngày lễ Chiến sĩ Trận Vong (Memorial Day), Nguyệt Mai thân mời các bạn nghe những bài hát sau đây:

1) Chiến sĩ vô danh với Elvis Phương, Duy Quang và Tuấn Ngọc

2) Cám ơn anh – Hợp ca

3) Anh không chết đâu anh với giọng ca Nhật Trường

4) Cho Một Người Nằm Xuống với tiếng hát Khánh Ly

5) Người ở lại Charlie với tiếng hát Hoàng Oanh

6) Huyền sử ca một người mang tên Quốc với tiếng hát Mạnh Đình