Mưa Rơi

Ngoài vườn tí tách mưa rơi
Hòa muôn tiếng lá reo vui đón chào
Hàng dừa gội tóc xôn xao
Chim nằm trong lá nghiêng đầu lắng nghe
Tiếng mưa êm ái vỗ về
Ngẩn ngơ hỏi: nắng trốn đi đâu rồi?

Đèn Biển