Bao giờ mới thấy

* Viết cho các em học sinh
Trường tiểu học CĐ Cai Lậy

1.
Sắp hàng em vào lớp
Tiếng trống đã điểm rồi
Bỗng đâu tiếng nổ chụp
Máu và máu mà thôi…

2.
Gục quỵ dưới sân trường
Bao em thơ vô tội
Khi nét mặt còn vương
Những nụ cuời rạng rỡ
Tay còn cầm bánh quà
Tay còn ôm sách vở
Tuổi đang là tuổi hoa
Tuổi hãy còn rất nhỏ
Những miểng đạn không tha
Ghim người em cùng khắp
Trong khi em chỉ là
Học trò đến học tập

3.
Tôi không cầm nước mắt
Trước người mẹ loạn điên
(Con yêu nay đã chết)
Có ước mơ thật hiền:
“Phải chi mà tôi biết
Chiều cho cháu ở nhà
Phải chi mà tôi biết…”
(Ước mơ đã vời xa)

4.
Tim tôi đã đau nhói
Nhìn vết thương của em:
Đầu, tim, ruột và phổi
Còn chi da thịt em?
Em học trò tỉnh nhỏ
Chịu rất nhiều thiệt thòi
Giữa xa hoa thành phố
Tôi thẹn với chính tôi
Chẳng làm gì được cả
Giúp cho em bớt đau
Chỉ mong một phép lạ
Em sẽ bình phục mau

5.
Tôi vẫn hằng mơ ước
Ngày quê hương thanh bình
Nhưng bao giờ mới được
Thấy ngày hội hoa xinh?

Trần Thị Nguyệt Mai

Saigon đêm 12-3-1974

Tuổi Hoa số 221 ngày 1-4-1974